fbpx

Katalysator for kreativ produktion

Slagteriet et levende hus, hvor der hele tiden opstår nye initiativer på tværs af aktører, lokale og regionale samarbejdspartnere.

Slagteriet er en aktiv, multifunktionel, foranderlig og omskiftelig platform, som styrker det yngre- og ældre kreative miljø. Her samles produktive kræfter og idéer i brede samarbejder omkring innovative og skæve projekter.

Ovation

Ovation henvender sig til professionelle kunstnere og kreative landet over, som ønsker hjælp til at udvikle bæredygtige virksomheder, baseret på deres kreative evner.

Ovation

KRAS

KRAS, Kulturelt Regionalt Akademi på Slagteriet, tilbyder et treårigt forløb for kreative unge i aldreren 18-25 år, som vil give mulighed for at forstå og udvikle sit potentiale, med henblik på at gøre kunsten eller ens kreative virke til en livsvej.

KRAS

Verdensmålsgavl #12

17 byer i ni jyske kommuner er sammen om etableringen af den nye internationale kunstattraktion Verdensmålsgavlene, der har fokus på bæredygtighed og fællesskab. Slagteriet bliver hjemsted for gavlværket om verdensmål nummer 12 – Ansvarligt forbrug og produktion.

Verdensmålsgavl #12

Regionale Kulturcentre

Slagteriet indgår i et partnerskab med Maltfabrikken i Ebeltoft og Godsbanen i Aarhus om sparring og inspiration mellem de tre kulturhuse i projektet Regionale Kulturcentre, der blandt andet støttes af Region Midtjylland.

Regionale Kulturcentre

ART HACK

ART HACK er et midtjysk partnerskab, der arbejder for at synliggøre kunst- og kulturbranchen som en værdiskabende sektor i samfundet.

Art Hack

FilmLab MidtVest

FilmLab MidtVest er et mini-filmværksted for unge filminteresserede på 14-20 år i det kreative produktions- og undergrundsmiljø. Projektet er et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Herning Kommuner, med en forankring på Slagteriet. Her har de unge et fast sted at mødes på tværs af kommunerne, og et konkret sted hvor de kan låne filmudstyr til deres projekter. Projektet er støttet af Kultursamarbejdets Kulturvæksthuspulje, DTA og de tre ejerkommuner.

FilmLab MidtVest

Street Tornado

Street Tornado har til formål at styrke og udvikle et aktivt gadeidrætsmiljø til glæde og gavn for alle Slagteriets foreninger, for deres frivillige og for deres mange medlemmer. Helt konkret vil Street Tornado bestå af henholdsvis; etablering af en materiale- og udstyrsbank, der kan bruges til gadeidrætsaktiviteter i de åbne byrum omkring Slagteriet samt undervisning, materialer og sparring til Slagteriets nye fælles tværgående udvalg for gadeidræt.

Street Tornado

ContainArtSound

ContainArtSound er et tværkulturelt projekt mellem 6 midtvestjyske kulturinstitutioner. Det drejer sig om Mejeriet i Tarm, Slagteriet i Holstebro, Museum Salling i Skive, Urban Street Zone Brande, Bystuen i Vinderup og DSI Swinging Europe i Herning. Centrum for projektet er en container, der rejser fra sted til sted og fyldes med teater, musik, kunst, lyde, oplæsning, leg, hobby, streetart og meget mere.

Contain­Art­Sound

Udvikling af bære­dyg­tig­heds­strategi

Formålet med forløbet var at udvikle en konkret og udførlig plan for Slagteriets bæredygtighedsstrategi ved at undersøge udfordringer og finde muligheder, som kunne blive til forretningspotentialer. Resultatet var bl.a. en bæredygtig forretningsplan, en konkret plan for medarbejderinvolvering og en kommunikationsplan målrettet kunderne samlet i en rapport. Projektet blev støttet af Region Midtjylland.

Bæredygtighed og genanvendelse

Digital strategi

Projektet formål er at at opnå et bedre overblik over den digitale infrastruktur på Slagteriet, samt at tage de rigtige valg om hvilke digitale værktøjer vi med fordel kan anskaffe og implementere i institutionens både nu og i fremtiden. Det har til hensigt at give bedre og mere effektive arbejdsgange i administrationen, og dermed frigive tid og energi blandt personalet, til at fokusere deres arbejde i retningen af at levere Slagteriets kerneydelser. Det har samtidig også til hensigt at forbedre og forenkle kunderejsen for Slagteriets gæster, og dermed give dem en større fornemmelse af sammenhæng på de eksterne platforme og i den forbindelse give en forbedret kundeoplevelse, samt øge antallet af gæster og omsætningen i Slagteriet generelt.

Spot på Midten

Covid-19-krisen gav store udfordringer for den danske musikscene – ikke mindst for den nye musik og vækstlagene. For at gøre noget ved det står Spot Festival i Aarhus bag projektet “SPOT på midten”, hvor formålet er at udbrede kendskabet til regionens musikliv. Projektet etablerer et tværgående samarbejde med musikmiljøerne i hele regionen, ny præsentationsplatform med gode udbredelsesmuligheder og online-koncerter fra fem af regionens scener. I Holstebro lægger Subhuset scene til optagelserne af de lokale musikgrupper.

SPOT på Midten

Det Virtuelle Slagteri

Oplev Slagteriet på en helt ny og unik måde, som var det et computerspil. Projektet er en innovativ prototype, på en helt ny form for kulturformidling.

Det Virtuelle Slagteri