fbpx

Kulturelt Regionalt Akademi Slagteriet

Kompetenceforløb for kreative unge i alderen 18-25 år.

Slagteriets ungemiljøer S-7500 og Subhuset har i samarbejde med Slagteriet udviklet konceptet KRAS, som tilbyder et gratis kompetenceforløb for kreative og kulturinteresserede unge.

Forløbet vil give ambitiøse kreative unge mulighed for at forstå og udvikle eget potentiale, med henblik på at kunne gøre kunsten eller sit kreative virke til en livsvej.

Projektet er skabt ud fra en holdning om at man ikke kan være “ung med de unge”, og derfor vil projektet lade de unge selv tage teten på realiseringen. Oftest sker det at unge-projekter er initieret af voksne, som derfor sætter begrænsende rammer, og kun inviterer de unge ind i projektet som deltagere.

KRAS er skabt af unge kreative ildsjæle, til andre passionerede og ambitiøse unge, som selv ønsker at sætte dagsordenen for hvad fremtidens kultur skal indeholde.

Indhold i projektet

Undervisning:
Forløbet tager dig gennem tværfaglige workshops og relevante oplæg med kompetente kulturaktører. Forløbet varer 14 uger og består af 12 undervisningsdage, hvoraf de 4 er virtuelle. De fysiske undervisningsdage varer 4-7 timer, mens de virtuelle varer 1-2 timer.

De fysiske undervisningsdage vil ligge i weekenderne, hvor de virtuelle ligger på hverdagsaftener.

Kompetenceforløbet er bygget op af de tre undervisningsmoduler; EXPLORE, EXECUTE og EXHIBIT.

I forløbet første modul, X1, skal ideer undersøges og kickstartes. Det gør vi blandt andet med konceptudvikling, samskabelse, procesforståelse og grundlæggende økonomi.

I X2 skal der eksekveres. Her lærer du om fundraising, etablering af netværk, markedsføring og sociale medier. I dette midterste modul planlægger du din idé og gør den klar til affyring.

Inden dit projekt er endeligt færdigt skal du præsenteres for emner som afvikling, salg, oplevelsesdesign og rettigheder.

Din idé er nu sat i verden!

Underviserne på forløbet kan være etablerede kunstnere, organisationer og fagfolk fra den kreative branche med relevante fagkompetencer og viden om alt fra økonomi til kreative processer.

Produktion og projektforløb:
Undervisningsmodulerne bliver bundet sammen af et produktions/-projektforløb, hvor du, som aspirant, kommer til at afprøve dine nye færdigheder i praksis.

Produktionerne kan være alting; et eksperimenterende gavlmaleri, et tværkulturelt koncertarrangement, eller noget helt tredje. Det hele afhænger af holdets ambitioner, og hvilke muligheder sammensætningen af aspiranter lægger op til.

Når du har været gennem et KRAS-forløb, er målet, at du som aspirant har fået indblik i, hvordan man gennemfører et projekt og eksekverer hele vejen fra idéfasen til den reelle udførsel på en både økonomisk, socialt og miljømæssig bæredygtig måde.

Mentorforløb:
Derudover vil du som aspirant gennemføre et mentorforløb, hvor du kan finde hjælp og sparring til dine egne kunstneriske drømme og projekter. Mentorerne vil have relevant erfaring fra den kreative branche, og vil blive udvalgt på baggrund af det samlede hold.

Netværksarrangementer:
Netværket, idéudviklingen og udviklinngen mellem aspiranterne, interessenterne og ungemiljøerne i projektet er fundamentet for at projektet lykkes. Der afholdes løbende netværksarrangementer hvor alle deltagere inviteres til at mødes, samskabe og vidensdele. Der afholde minimum to fælles netværksarrangementer pr. projektår.

Evaluering og formidling:
Alle aspiranter evaluerer KRAS, og der udformes en samlet evaluering af projektet, hvor der præsenteres anbefalinger og modeller for unge kreatives entreprenørskab, ungesamarbejder og ungemiljøer, som formidles offentligt. Det vigtigste er dog at evalueringerne lægger til grund for den videre udvikling et projekt som KRAS, der altid er i bevægelse, har brug for, så vi hele tiden kan forbedre os.

Baggrunden for KRAS

Victor Tambo og Jakob Volf fra S-7500 fortæller:

“Ideen udspringer af vores hjemby Holstebro, en gammel handelsby, men også en kulturby. Den er blevet ved med at eksportere varer som støbegods, minkpels og grisekød, og blevet ved at importere kunsten. Bjørn Nørgaard og Frithioff Johansen er fra København, Maren er fra Italien, ligeledes er Eugenio Barba, grundlægger af Odin Teatret (oprindeligt grundlagt i Norge) – som må siges at være Holstebros største kulturelle eksportvarer. 

Men hvad med at vi selv fik sat gang i det kulturelle produktionsapparat og fik opfordret morgendagens kreative i vores område? Vi har hørt unge efterspørge der samme i andre dele af regionen, og vi har også selv som aktive eventarrangører i Holstebro. Derfor mener vi at det må være på tide, at etablere en platform, hvor unge kan få undervisning, sparring, rum til at udfolde sig kreativt og mulighed for at udvikle egen praksis.” 

 

Samarbejdspartnere

Institutioner:

 • Slagteriet S/I
 • Dansk Talentakademi i Holstebro
 • Fermaten i Herning
 • Frontløberne i Århus

Ungemiljøer:

 • S-7500 – Slagteriet
 • Subhuset – Slagteriet
 • Genskab – Herning
 • Frekvens – Herning
 • Omtale – Herning
 • Drivhuset – Skive
 • Nærværket – Nykøbing Mors
 • Rampen – Ebeltoft
 • Ungekulturhuset – Silkeborg
 • RSU Ringkøbing-Skjern Ungeråd – Ringkøbing

Øvrige:

 • ShowUp – Holstebro
 • Wired (Team Teatret) – Herning
 • Spil Nyt Netværket (Fermaten) – Herning
 • Det Turkise Telt – Århus
 • Talent Vest – Tværkommunal indsats
 • Art Hack – Regional indsats
 • Ovation – Regional indsats

 

Kontakt

Ønsker du mere information om projektet er du velkommen til at kontakte os:

Email: lasse.kras@slagteriet.dk

Lasse Amstrup
Tlf.: 2444 7656

Ansøg om optagelse på KRAS-forløbet og læs mere på KRAS’ hjemmeside:

kras.ninja