fbpx

Bæredygtighed er en central del af Slagteriets vision. Det gennemsyrer derfor vores arbejde, og er en naturlig del af hverdagen. Både i anvendelsen af bygningsmassen og driften af organisationen, samt i den måde, vi agerer på i forhold til vores aktører, kunder og interessenter. Det er et strategisk mål at være et bæredygtighedsprojekt.

En bygning, man genanvender

Den mest bæredygtige bygning er den, man aldrig bygger. Derfor er den mest bæredygtige løsning i forhold til Slagteriet at genanvende bygningerne. Genanvendelse af materialer fra den eksisterende bygningsmasse står derfor helt centralt for udviklingen og anvendelsen af slagterigrunden og slagteribygningerne. Selvom det er dyrt med opvarmning af genanvendte bygninger, er det langt mere klimavenligt end at bygge nyt.

Med støtte fra Realdania har Holstebro Kommune gennemført en bæredygtighedsanalyse af miljøeffektive strategier for opvarmning af Slagteriet. Derudover har Lendager Group i samarbejde med Holstebro Kommune, Slagteriet S/I og Wullum Pasgaard udarbejdet en rapport med en strategi for realisering af Slagteriets udviklingspotentialer.

Økonomisk bæredygtighed

For at realisere strategiens fulde potentiale, er en større bygningsrenovering nødvendig. Vi arbejder derfor på, og søger hjælp til, at realisere renoveringen af bygningsmassen, da det er grundlaget for at skabe mulighederne for en sund driftsøkonomi.

Derved vil vi kunne generere den aktivitet, der er nødvendig for at kunne eksistere i fremtiden, ved at der dannes grundlag for en økonomisk bæredygtig drift. Her er det vigtigt at pointere, at der har været, og er fortsat, en grundig brugerinddragende og afsøgende proces med input fra en lang række interessenter, samt at der er stor lokal opbakning og forankring

Sociale fællesskaber

Alle har ret til meningsfulde fællesskaber. Det er en essentiel del af Slagteriets DNA at være et åbent, inkluderende og multifunktionelt sted med en mangfoldig brugergruppe. Social bæredygtighed er forankret i vores værdier. På Slagteriet er det eksempelvis en fast del af hverdagen, at vi er hjemsted for to LGBTQ+-foreninger. For mange er det en event, man laver én gang om året, men der er en regnbue over Slagteriet hele året rundt. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at Slagteriet er båret af frivillige og vokset nedefra på de frivilliges præmisser.

Den bæredygtige hverdag

Slagteriet har nedsat et bæredygtighedsudvalg, som til stadighed skal arbejde med bæredygtigheden i vores drift og aktiviteter, fx affaldssortering, indkøb, bæredygtig kulturproduktion mm. En af de store opgaver for bæredygtighedsudvalget er at komme med input til den daglige ledelse. Derudover udformes der en klar bæredygtighedsstrategi, der danner rammen for, og gennemsyrer alt i den daglige drift og hverdag på Slagteriet.

Aktiviteter med fokus på bæredygtighed

I vores projekter og aktiviteter kan man også se mange forskellige bud på temaerne klima og bæredygtighed. Som eksempel kan nævnes projektet med vores verdensmålsgavl, der har FNs verdensmål nr. 12 som tema: Ansvarligt forbrug og produktion. Derudover er Slagteriet hjemsted for iværksættermiljøet BroPas, der især har fokus på bæredygtige virksomheder og cirkulær økonomi.

Bliv frivillig

Kunne du tænke dig at blive frivillig på Slagteriet, så har du flere muligheder. Kontakt os og hør hvordan.

Kontakt