fbpx

Et vestjysk industrieventyr

Slagteriet er et kulturhus i ordets bredeste betydning med plads og rammer til en lang række aktiviteter, som har det til fælles, at de bringer mennesker sammen for at få og give nye indsigter og oplevelser.

Slagteriet i Holstebro har en historie, der går helt tilbage til 1879 hvor Th. Christiansen sammen med Magnus Kjær etablerede Holstebro Svineslagteri.

Slagteriet udviklede sig med tiden til at blive et af landets største slagterier for både svin og kvæg og slagteriet i Holstebro udviklede sig til et sandt industrieventyr med mange knobskydninger.

Men alt har en ende, og slagteribranchen har gennem historien undergået store forandringer.

I 2009 besluttede Danish Crown at lukke slagteriet i Holstebro og 24. juni 2009 er siden kaldt de lange knives dag, for den dag blev Holstebro 450 arbejdspladser fattigere og 122 års slagterihistorie begyndte at ebbe ud.

I 2014 lukkede Danish Crown kreaturslagteriet som sidste aktivitet og i 2015 overtog Holstebro Kommune den meget store grund midt i byen.

Grunden blev ryddet bortset fra den ikoniske hovedbygning og enkelte sidebygninger, som hurtigt begyndte rejse sig som et nyt livgivende centrum for kultur, erhverv og kreative i Holstebro.

Holstebro Kommune etablerede Slagteriet S/I som selvejende institution i 2019. Bestyrelsen blev nedsat og direktøren ansat.

Fortidens stolte industribygninger er for alvor begyndt at forme sig til fremtidens sprudlende kulturcentrum midt i Vestjyllands kulturhovedstad, Holstebro.

De lange knives dag

Det var sommerlunt onsdag 24. juni i 2009. Dagens navn var Sankt Hans-dag, og aftenen før havde holstebroerne fejret midsommer med Sankt Hans-bål, taler, sange og hyggeligt samvær. Men det er ikke det, dagen vil blive husket for. Slet, slet ikke!

Det var nemlig den dag ét af Holstebros og industriens markante mini-samfund – Holstebro Svineslagteri – holdt op med at eksistere. Den dag, hvor mange hundrede indbyggeres eksistensgrundlag forsvandt. Den dag, hvor Holstebro blev flere end 450 arbejdspladser fattigere. Og den dag, hvor 122 års slagterihistorie ebbede ud.

Onsdag den 24. juni 2009 var bogstaveligt talt ”de lange knives dag”.

Lukningen af slagteriet ramte mange familier hårdt og ubønhørligt. Ikke mindst de familier, hvor begge ægtefæller havde været ansat på slagteriet og havde bygget deres tilværelse op på det grundlag.

Og byen mistede et samfund i samfundet. Et sted, der havde sit eget arbejdsmæssige og sociale liv, og et sted, hvor historien og stoltheden var fundamentet under de ansattes daglige liv.

Derfor er det for mange en dag, der er svær at snakke om!

Knivskarp balance

Indtil 1984 var slagteriet i Holstebro præget af mange dræbende strejker og uenigheder mellem ledelse og medarbejdere.

En af forklaringerne er måske, at slagteri-industrien på det tidspunkt balancerede på en knivskarp kant. Kanten mellem industrisamfund og det nye teknologisamfund, hvor forædling var ved at vinde frem som en indbringende post i regnskaberne.

Da Ole Laustsen blev ansat som ny administrerende direktør, begyndte der imidlertid at ske ting og sager i Holstebro. 18-20 mellemledere blev fyret, og der blev foretaget store investeringer i produktionsapparatet.

Bygningsmassen blev udvidet, og der kom ny slagtegang til 300 svin i timen, nye kølerum, køletunnel og lagerbygning til konserves. Slagteriet blev også udvidet med nye stalde, og i perioden 1982-85 gav ekspansionen sig udslag i 80 procent flere slagtninger.
Fusionernes tid

I slutningen af 1980’erne var der økonomisk afmatning flere steder i slagteribranchen – også i Holstebro. Det blev begyndelsen til en årrække med fusioner.

Først fusionerede slagteriet i Holstebro med Quality Celibraty i Herning. I 1992 blev fusionen med Vestjyske Slagteriet i Struer en kendsgerning, og i 1998 overtog Danish Crown.

I 1999 offentliggjorde Danish Crown, at man i de kommende år ville lukke en række slagterier i Nordvestjylland. Og i 2009 meddelte Danish Crown, at nu var turen kommet til Holstebro Svineslagteri.

I løbet af nogle få år mistede det nordvestjyske område sin dominerende rolle på slagteri-området. Til sidst var der stort set ikke flere Danish Crown-slagterier tilbage, og i alt 4500-5000 arbejdspladser var gået tabt.

Et hårdt og lammende slag for Nordvestjylland.

Holstebro er stadig en kødby

Holstebro er stadig en kødby. Selv om både svine- og kreaturslagterierne er fortid, og kun minderne om en helt speciel arbejdsplads og -kultur er tilbage, holder byen fortsat slagterfaget i hævd.

Det er helt unikt, at en by af Holstebros størrelse har fem slagterforretninger, der forsyner borgerne med friske slagtervarer. Dertil kommer slagterafdelingerne i supermarkederne.

Holstebro er desuden hjemsted for én af Danmarks største erhvervsskoler inden for fødevare-branchen – Uddannelsescenter Holstebro (UCH).

Få rundvisning

Et besøg på Slagteriet er en oplevelse i sig selv. Stedet emmer af historie og nytænkning.

Grupper kan få en rundvisning til en god pris. Kontakt os og hør nærmere.

Book Rundvisning