fbpx

Stor opbakning til nyt initiativ for unge kreative


Udgivet: 27. maj 2021

Med støtte fra både Kulturaftale Midt og Vestjylland, Holstebro Kommune og Region Midtjylland er Slagteriet i Holstebro tæt på at lancere endnu et storstilet projekt for kunstnere og kreative - denne gang for de unge i alderen 18-25 år. Projektet hedder KRAS.

Slagteriets ungemiljøer S-7500 og Subhuset har i samarbejde med den selvejende institution Slagteriet udviklet konceptet bag KRAS – Kulturelt Regionalt Akademi Slagteriet. KRAS tilbyder et treårigt forløb for kreative unge i alderen 18-25 år.

Med den nylige bevilling fra Region Midtjylland er der indtil videre fundraiset 1,17 million til projektet. Det samlede projektbudget er på 3,325 million over tre år, og der afventes pt. svar på en række andre projektansøgninger. Mavefornemmelsen er god, da der er stor interesse for projekter der sætter fokus på kreative unge.

KRAS er skabt ud fra et behov, som de unge i S-7500 og Subhuset selv har oplevet som kreative unge. De føler sig strandet på transportbåndet mellem ungdomsuddannelserne og akademier-, konservatorier eller et professionelt kreativt virke.

KRAS’ treårige forløb vil give ambitiøse kreative unge mulighed for at forstå og udvikle deres potentiale med henblik på at kunne gøre kunsten eller deres kreative virke til en livsvej. Dette vil helt konkret ske gennem undervisning, produktion, projektforløb, udstillinger/events, mentorforløb og netværksarrangementer – alt sammen udviklet af unge, til unge og dermed på unges præmisser. Dette vil give deltagerne kompetenceløft, værktøjer, sparring og netværk og mulighed for at udvikle egen praksis, faglighed og meninger, så de er rustet på bedst mulig måde til et liv i den kreative branche. Det er planen at deltagelse skal være gratis.

Det er en forudsætning som aspirant, at man har en kreativ passion, som man gerne vil have afprøvet og udfordret med henblik på et fremtidigt kreativt virke. Det er ikke et krav, at man har modtaget professionel undervisning før. Man kan godt være selvlært indenfor sit felt. Det, der vejer tungest, er ambition, passion og lysten til at lære og udforske egne evner – hvad end drømmen er at blive billedkunstner, musiker, skuespiller, skulptør, booker, projektleder, fotograf, frivilligkoordinator, musiker, lydmand, fotograf, animator, eventmanager eller noget helt andet inden for oplevelsesøkonomien. Det er ikke et krav for deltagelse at være tilknyttet et ungemiljø.

Behovet for entreprenørskab i den kreative branche er lige så stort som i alle andre brancher, og KRAS giver unge en større mulighed for at gøre deres praksis bæredygtig, så de har en øget mulighed for at kunne gøre deres kunst og kreative virke til en livsvej.

Samarbejdspartnere
Projektets drivkraft er kreative unge i Region Midtjylland, og initiativet involverer en lang række ungemiljøer og andre vigtige samarbejdspartnere, hvoraf nogle også er fra andre regioner. Ambitionen er at involvere et bredt felt af kreative unge og eksisterende ungemiljøer, og der er fortsat åbent for flere samarbejdspartnere. Pt. er mere end 20 ungemiljøer fordelt over hele Region Midtjylland involveret i projektet.

Ung med de unge
En terminologi som “at sprænge rammerne” er noget, de voksne har opfundet for, at det skal virke “hipt” og modigt, når unge gør det uventede. Men hvis man nu lod unge selv sætte rammerne, kunne det være, det ville blive et større billede, perspektiv, til at starte med. Derfor vil vi lade de unge tage teten på realiseringen af ungekulturen. Det er symptomatisk at børne- og ungeprojekter oftest forsøges drevet af voksne. Her vil de voksne gerne definere og sætte rammerne for, hvad ungekultur er. Vi er af den holdning, at man ikke kan være “ung med de unge”. De voksne skal have en understøttende og motiverende rolle samt hjælpe med at løfte administrative opgaver, så de unge kan bruge energien rigtigt og ikke miste gejsten. I KRAS mødes vi i øjenhøjde, men med forståelse for at vores nysgerrighed og vovemod ikke skal passes ind i kasser af bureaukrati og livserfaringens begrænsninger.

Styrkelse af de kreative erhverv
KRAS er et vigtigt supplement til Slagteriets projekt Ovation, der ligeledes har mødt stor opbakning fra en række større fonde og Region Midtjylland. Hvor Ovation sikrer kompetenceløft til etablerede kunstnere og kreative, så har KRAS øje for vækstmiljøet og talentfødekæden og dermed morgendagens kunstnere og kreative. Vi er dermed ved at have sikret fundamentet for en styrkelse af de kreative erhverv i vores region, udtaler Pia Stræde Palmelund, direktør i Slagteriet.

Læs mere om KRAS

Læs mere om S-7500

Læs mere om Subhuset

Læs mere om Ovation