fbpx

Regionale kulturcentre får støtte fra Region Midtjylland


Udgivet: 14. november 2021

Konceptet med regionale spillesteder kender de fleste nok, men nu kan du godt vænne dig til også at tale om regionale kulturcentre. Region Midtjylland har nemlig som den første region i Danmark bevilget penge til regionale kulturcentre. Idéen er den samme som for spillestederne, nemlig at støtte op om de kulturelle produktionshuse.

Projektet er forankret hos Maltfabrikken, der i samarbejde med andre kulturelle produktionshuse, herunder Slagteriet, har fået bevilget 250.000 kr. Vi er meget glade for støtten, da det er en klar anerkendelse af vigtigheden af de regionale kulturcentres arbejde, og håbet er, at det kan danne præcedens og blive til en national ordning, ligesom vi kender det med de regionale spillesteder.

Udover Slagteriet indgår bl.a. Godsbanen i Aarhus som samarbejdspartner sammen med Maltfabrikken i Ebeltoft, og det forventes at der kommer flere kulturcentre med i projektet. Resultatkravene for de deltagende kulturcentre er at de kan levere resultater indenfor områder såsom:

• Producere kulturaktiviteter og/eller skabe rammer for at andre kan skabe kulturaktiviteter
• Skabe regionale, nationale og internationale partnerskaber med henblik på kulturproduktion
• Skabe grobund for nye lokale arbejdspladser (indenfor de kreative erhverv)
• Udvikle det omkringliggende samfund sammen med lokale aktører og borgere
• Skabe et fundament for det lokale og regionale kulturelle vækstlag og arbejde med talentudvikling
• Udvikling af forretningsmodeller og organisationsformer for kulturcentre, der muliggør en professionalisering af centrene, men også udvikle gode rammer for de frivillige og det frivillige arbejde
• Være platform for præsentation af ny dansk kultur og kunst

Idet Regionale Kulturcentre er en helt ny terminologi, opstartes projektets organisering lokalt – i dette tilfælde i Region Midtjylland. Men eftersom målet er et nationalt initiativ, skal udviklingsfasen glide over i en reel projektfase som skal forankres organisatorisk og politisk nationalt. En idé kan være at udpegningen af Regionale Kulturcentre i Danmark suppleres af et netværk, hvori vidensdeling og samarbejder konkretiseres imellem centrene.