fbpx

Nye byggeprojekter på Slagteriet


Udgivet: 10. marts 2022

I løbet af 2022 vil gæster og daglige brugere af Slagteriet opleve, at der sker rigtig meget med de fysiske rammer. Nu starter flere nye byggeprojekter, både på selve Slagteriet, og i byrummene på den gamle slagterigrund.

Bygninger ombygges og brandgodkendes

Indtil videre er arrangementerne på Slagteriet blevet afviklet med midlertidige godkendelser på brandområdet. Efter etableringen af den selvejende institution er der blevet arbejdet målrettet frem mod at få en overordnet godkendelse. Det kræver at der etableres nødudgange, flugtveje, og niveaufri adgang.

Desuden foretages et funktionalitetsløft af rummene. Det betyder bl.a. at der indrettes et stort eventrum i stueetagen mod syd med plads til ca. 1.000 stående publikummer, etableres toiletforhold samt at der bliver mulighed for at opvarme enkelte publikumsområder. Man vil derfor i løbet af året opleve, at det er et hus, der er under ombygning. Arbejdet forventes afsluttet i foråret 2023.

Ombygningen finansieres af Holstebro Kommune, der har afsat DKK 10 mio. til et såkaldt ”åbningstræk”, der skal åbne slagteribygningerne og gøre dem tilgængelige. Disse midler bliver brugt på udviklingen af de 40 % af bygningsmassen, der er i brug i dag. Slagteriets bestyrelse og ledelse kører sideløbende en proces, hvor der igangsættes en dialog med en række store, nationale fonde om en større fondsstøttet bygningsrenovering af de øvrige 60 %.

Illustration af hvordan det nye eventrum bliver indrettet

Byrummene udvikles

Samtidig vil der også ske noget nyt i byrummene omkring Slagteriet. Holstebro Kommune starter nu på et spændende byrumsprojekt i det nordlige byrum, også kaldet Slagtertorvet. Byrumsprojektet er en del af helhedsplanen for slagterigrunden, hvor arkitektfirmaet BOGL vandt arkitektkonkurrencen.

I foråret 2022 igangsættes de indledende forberedelser, såsom gravearbejde, kloakering og håndtering af klimavand. Forberedelserne leder hen til, at man i sommeren 2023 vil opleve, at størstedelen af den store parkeringsplads mellem kontorbygningen og Struervej vil blive omdannet til en indbydende aktivitetsplads. Det nye byrum på Slagtertorvet kommer til at afspejle det aktive liv, der er i Slagteriet, og det vil give nye muligheder for husets brugere og besøgende. Der kommer en spændende gitterkonstruktion over pladsen, en ny placering for Slagteriets byhaver, samt et byrum med plads til ophold og mange forskellige aktiviteter.

Den røde markering på luftfotoet viser det nordlige byrum, der er det område, der nu bliver udviklet. Struervej ses i bunden af billedet. Arbejdet forventes færdig i løbet af sommeren 2023, hvor det vil være omdannet til det nye byrum Slagtertorvet.