fbpx

Holstebro bygger bro til Lige i Holstebro


Udgivet: 14. februar 2024

Foreninger og organisationer går igen sammen om fokus på lighed og ligeværd

“Lige i Holstebro” er to uger med aktiviteter, foredrag og samtaler om ligestilling, ligeværd og lige muligheder for alle i Holstebro og omegn den 1.-17. marts.

Holstebro er en by, der er præget af mangfoldighed og ligeværdighed. Dette gælder både i befolkningen og i de forskellige kulturelle og sociale sammenhænge, der findes i byen. Det er vigtigt at huske på, at vi alle er ligeværdige borgere, uanset vores alder, etnicitet, religion, køn eller seksuelle orientering. Alle har ret til at blive behandlet med respekt og værdighed, og have lige muligheder for at deltage i samfundet.

Det er vigtigt, at vi tager hånd om de steder, hvor ligeværdigheden ikke altid er en selvfølge. Det kan være i skoler, på arbejdspladser, i foreningsliv eller i offentlige institutioner. Dette kan vi gøre ved at tale sammen om, når vi oplever uretfærdighed eller diskrimination, og ved at støtte de initiativer, der arbejder for at skabe en mere inkluderende og ligeværdig by. Dermed kan vi sammen sikre, at alle borgere i Holstebro føler sig værdsatte og inkluderede.

En måde at gøre dette på er ved at sætte fokus på de gode ting, der sker i byen. Ved at vise andre, hvad der fungerer godt, kan vi inspirere til, at andre også vil bidrage til en ligeværdig by. Det har en gruppe af mennesker i Holstebro taget initiativ til ved at lave ”Lige i Holstebro”. Der vil være mulighed for at deltage i fælles arrangementer, få oplysning om positive initiativer og høre om samt støtte de foreninger og organisationer, der arbejder for ligeværdighed.

Deltag i et væld af aktiviteter som berører temaer som køn og seksualitet, kunst, krop, erhverv, voldsproblematikker, konventionelle og økologiske grise, økonomisk frihed, og skønhedsidealer.

Hvem er med?
Holstebro Bibliotek, Holstebro Udvikling, Slagteriet, Subhuset, Aura Holstebro, Trivselshuset, Holstebro Krisecenter, FH Vestjylland, Kondomeriet, Regnbuedivisionen, Nordisk Teaterlaboratorium, Holstebro Bydelsmødre, Anita Siig ApS, Nøgnt, Feministisk Bogklub, Holstebro Kunstmuseum

Yderligere oplysninger
Hanne Lund Nielsen, tlf. 2616 8656
Christina Steenberg, tlf. 3035 9072
Koordinatorer af “Lige i Holstebro”

Vdr. aktiviteter på Slagteriet i forbindelse med Lige i Holstebro, kontakt Karen Kudahl, 4414 1002

Hent pressemeddelelsen som PDF

Se programmet for Lige i Holstebro