fbpx

Fusionen er nu en realitet


Udgivet: 18. november 2020

VILDSKABEN FORTSÆTTER UNDER NYE RAMMER

Udviklingen af et entreprenant skabende miljø af frivillige og kunstnere, der vil udfolde kultur i nye formater på Slagteriet i Holstebro – det er ambitionen, når Kulturdivisionen og Slagteriet forener kræfterne og fusionerer.

Fusionen har været undervejs i et stykke tid, og i slutningen af oktober vedtog Kulturdivisionens medlemmer fusionen endeligt ved en ekstraordinær generalforsamling. Foreningen, som blev startet i 2015, nedlukkes derfor pr. 1. januar 2020.

Ved fusionen indgår den nye Kulturdivision som en del af Slagteriets fremtidige organisation, og sikrer at Kulturdivisionens mange frivillige og ildsjæle nu fremadrettet kan bruge al deres energi på at udvikle nye aktiviteter og indhold, så tusindvis af mennesker fortsat tilbydes kunst- og kulturoplevelser i de ikoniske industribygninger midt i Holstebro. De velkendte arrangementer som Halloween, Street Market, Secondhand bazar, Mega Vinyl og interessefællesskaberne Fotodivisionen og Forfatterdivisionen forsætter derfor som hidtil, og udvikles og afvikles stadig af ildsjæle – nu blot under fanerne Slagteriet.

ET NATURLIGT SKRIDT

Begge parter ser fusionen som et naturligt skridt for at realisere Slagteriets potentiale ”Der er ingen tvivl om, at det er en gunstig udvikling for begge parter. Vi ønsker begge at udvikle Slagteriet som et lokalt og regionalt kraftcenter inden for kultur, kreative erhverv og iværksætteri, og vi har forskellige spidskompetencer, som gør, at vi ved fælles hjælp kan nå dertil”, siger Asbjørn Christensen, bestyrelsesformand i Slagteriet S/I.

Også fra Kulturdivisionens bestyrelsesformand, Per Kap Bech Jensen, er der begejstring over at foreningens medlemmer nu har formaliseret beslutningen. ”Fusionen vil styrke de organisatoriske rammer, så der kan fokuseres på at være skabende og kreativ, samt at aktiviteter, indhold og nye fællesskaber fortsat kan spire fra bunden og bidrage til det produktionshus for kulturelt og kunstnerisk entreprenørskab, som slagteriet ønsker at være.”

DER ER PLADS TIL MANGE FLERE

For at et inspirerende miljø på Slagteriet kan udfolde sig, er ønsket at inddrage langt flere kreative og skæve hjerner gennem frivillighed og fælles interesser. Slagteriet skulle derfor have afviklet en åben workshop d. 19. november, hvor nye interesserede og potentielt nye frivillige kunne deltage i udviklingen af Slagteriets frivilligstrategi.  Grundet de gældende covid-19 restriktioner er workshoppen nu desværre udskudt til 2021.

Fremadrettet vil de to institutioner forenes i Slagteriet. Fusionen bidrager derfor med en mere enkel kommunikation, og gæster og samarbejdspartnere med interesse i den tidligere Kulturdivisionen og Slagteriet vil derfor kun skulle rette henvendelse til et sted. Al information vil derfor fra årsskiftet være at finde på Slagteriets hjemmeside og under navnet Slagteriet.dk på de sociale platforme.

 

Pressefoto:

Kulturdivisionen er den ældste af de frivillige foreninger på Slagteriet i Holstebro, og de frivillige har siden 2015 stået bag en række spektakulære arrangementer og events på stedet. Nu bliver de en del af Slagteriets formelle organisation for at styrke samarbejdet yderligere.

Foto: Paul Erik Fabricius.