fbpx

Fusion på Slagteriet


Udgivet: 26. august 2020

Kulturdivisionen og Slagteriet S/I har til hensigt at fusionere til glæde for begge parter og de tusindvis af mennesker, som får kulturoplevelser i de ikoniske industribygninger midt i Holstebro. Formelt skal Kulturdivisionens medlemmer dog først vedtage nedlukningen af foreningen, hvilket forventes at ske ved en ekstraordinær generalforsamling senere på efteråret.

 

Det kan nu blive endnu nemmere at være frivillig kulturildsjæl på Slagteriet i Holstebro. Den frivillige forening Kulturdivisionen agter nemlig at fusionere med den selvejende institution Slagteriet S/I.

Ideen til fusioneringen kommer fra Kulturdivisionen, hvor formand Per Kap Bech Jensen ser fusionen som en helt naturlig udvikling for at kunne realisere det potentiale som Slagteriet rummer. For at vi kan det, så kræver det vi har det lange lys på og tænker ud over egeninteresser.

“Ved fusionen får vi en ny struktur, som sikrer at Kulturdivisionens mange frivillige og ildsjæle fremadrettet kan bruge alt energi på at udvikle nye aktiviteter og indhold. Vi får derudover flere kræfter til at implementere og udfylde potentialet i vores nye værksteder. Vi kan derfor rette vores energi på at skabe indhold, fremfor at bruge vores energi på drift.”

– siger Per Kap Bech Jensen.

FÆLLES MÅL

Også Asbjørn Christensen, der er bestyrelsesformand for Slagteriet S/I, glæder sig over fusionen.

“Der er ingen tvivl om at det er en gunstig udvikling for begge parter. Vi ønsker begge at udvikle Slagteriet som et lokalt og regionalt kraftcenter indenfor kultur, kreative erhverv og iværksætteri, og vi har forskellige spidskompetencer, som gør, at vi ved fælles hjælp kan nå dertil. Jeg og den daglige ledelse glæder os over, at Kulturdivisionen tog initiativet til fusionen, og at alle omkring vores bestyrelse også kunne se styrken i samarbejdet.”

– siger Asbjørn Christensen.

Det er Holstebro Kommune, der ejer slagteribygningerne og kultur- og fritidsudvalget, der sammen med andre bidragsydere støtter driften af de kulturelle aktiviteter i Slagteriet. Her har Borgmester H.C. Østerby samt kulturudvalgsformand Lene Dybdahl også kun positive ord at sige om fusionen.

“På Slagteriet er det lykkedes at få frivillige og professionelle til at arbejde tæt sammen om et fælles mål. Kulturdivisionen har allerede igennem en årrække sat Slagteriet på det kulturelle danmarkskort, så det er to stærke parter, som nu slår kræfterne sammen. Det kan vi kun billige som kommune.”

– siger H.C. Østerby og Lene Dybdahl i en fælles udtalelse.

FLERE PÅ VEJ

Udover Kulturdivisionen har foreløbig ti andre foreninger og projekter base på Slagteriet og flere er på vej.

Fremadrettet vil navnet på den nye fælles organisering således være Slagteriet S/I, og hen over efteråret arbejder Slagteriet og Kulturdivisionen med det formelle omkring organisationsplan, medlemslister og andre vigtige områder, der relaterer sig til sammenlægningen. Målet er, at det skal være nemt for alle at forstå sammenhængen mellem de mange aktører og de hundredvis af aktiviteter på stedet.

Helt formelt vil fusionen blive en realitet den 1. januar 2021.

 

 

Læs artiklen fra Dagbladet her