fbpx

Midtjysk Kulturakademi støtter digitaliseringen af Slagteriet


Udgivet: 22. februar 2022

Da Aarhus var Europæisk Kulturhovedstad i 2017, var det ikke blot Aarhus, men hele Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen, der var sammen om fejringen. Det samarbejde er fortsat under navnet Europæisk Kulturregion, der har fokus på europæisk samarbejde og forbedring af kunstnere og kulturinstitutioners udviklingsvilkår i regionen gennem videndeling og læring.

Det er netop den sidste del, der nu kommer Slagteriet til gode, da vi har fået en bevilling på 50.000 kr. af Midtjysk Kulturakademi fra en mini-pulje til digital omstilling. Midtjysk Kulturakademi er Europæisk Kulturregions indsats for videndeling og kompetenceudvikling for kulturlivet i Region Midtjylland. Akademiet bygger på en vision om, at kulturlivet skal have gode vilkår for at udvikle sig professionelt, da det er med til at sikre et kulturudbud af høj kvalitet for regionens borgere – og til at styrke forståelsen af kunst og kulturs betydning i samfundet.

Medarbejdere fra Slagteriet har allerede deltaget i kulturakademiets første kursus i digitalisering, men med de nye puljemidler er der nu økonomi til at bl.a. at udarbejde en digitaliseringsstrategi med hjælp fra eksterne partnere.

For Midtjysk Kulturakademis projektleder Bettina Kiilsgaard Henrichsen er der ingen tvivl om, at der er behov for hjælp til at komme videre med digitaliseringen i mange kulturinstitutioner:

“En nylig EU-rapport slår fast at kulturen som branche mangler ‘digital selvtillid’ – og at der er store niveauforskelle i kulturaktørernes digitale forståelse og modenhed. Med den acceleration, der er – ikke bare i teknologier, men også i brugernes vaner – er det afgørende, at organisationerne opbygger digital kapacitet og forståelse og derigennem evner at møde brugernes behov og opbygge mere bæredygtige forretninger,” siger hun.

I alt 10 midtjyske kulturinstitutioner har opnået støtte fra mini-puljen til digital omstilling.

Læs mere om mini-puljen til digital omstilling