fbpx

KRAS – Ansøgning

KRAS er et udviklingsprogram for kreative unge i alderen 18-25 år

Tid

Ansøgningsfrist og holdstart for efterårsholdet er ikke fastlagt endnu

Pris

Gratis

Udviklingsprogram for kreative unge i alderen 18-25 år.

Slagteriets ungemiljøer S-7500 og Subhuset har i samarbejde med Slagteriet udviklet konceptet KRAS – Kulturelt Regionalt Akademi Slagteriet, som tilbyder et treårigt forløb for kreative unge.

Forløbet vil give ambitiøse kreative unge mulighed for at forstå og udvikle sit potentiale, med henblik på at kunne gøre kunsten eller sit kreative virke til en livsvej.

Projektet er skabt ud fra en holdning om at man ikke kan være “ung med de unge”, og derfor vil projektet lade de unge selv tage teten på realiseringen. Oftest sker det at unge-projekter er initieret af voksne, som derfor sætter begrænsende rammer, og kun inviterer de unge ind i projektet som deltagere.

KRAS er skabt af unge kreative ildsjæle, til andre passionerede og ambitiøse unge, som selv ønsker at sætte dagsordenen for hvad fremtidens kultur skal indeholde.

Praktisk

Deltagelse på KRAS er gratis.

Efterårsholdet er et halvårligt program, der starter med en opstartscamp (datoen er på vej).

Læs om forløbet her

Der er begrænset antal pladser, og ansøgning til holdet er påkrævet. Ansøgningsfrist (datoen er på vej). Læs mere og ansøg om en plads på hjemmesiden kras.ninja.

Kontakt

Ønsker du mere information om projektet er du velkommen til at kontakte os:

Email: kras@slagteriet.dk

Lasse Amstrup
Tlf.: 2444 7656

Ansøg om optagelse på KRAS-forløbet og læs mere på KRAS’ hjemmeside:

kras.ninja

Indhold i projektet

Undervisning
Som aspirant i KRAS vil man få tre undervisningsforløb. Hvert undervisningsforløb vil bestå af 10-15 undervisningsdage, kombineret med selvstudier og masterclasses med udefrakommende oplægsholdere, der kan bidrage med noget aktuelt og anderledes. Hvert undervisningsforløb vil have et overordnet tema, som udarbejdes i samarbejde med projektets partnere. Indholdet vil være udviklet og kurateret af aspiranterne selv, og underviserne vil være professionelle fagpersoner fra deltagende institutioner, etablerede kunstnere eller andre relevante fagligheder.

Produktion og projektforløb
Aspiranterne skal gennem projektforløbet afprøve de ting de lærer om, og få mulighed for at udvikle deres egen praksis. Her skal de i høj grad selv være med til at vælge hvordan det skal produceres og manifestere sig. De vil blive udfordret, når facilitatorerne stiller opgaver, bundet i en regional eller national problemstilling med vid ramme, der kalder på kreative løsninger og samtidigt udfordre deres færdigheder.

Mentorforløb
Som aspirant kan man få tilknyttet en mentor, der kan give vigtig og relevant sparring. Det kan være en etableret kunster indenfor ens foretrukne felt, eller det kan være en anden fagperson, som kan belyse et område som den unge har brug for at lære mere om. Vi tror dog på, at man selv skal være parat til at have en mentor, for at det skal give en positiv effekt på ens udvikling.

Netværksarrangementer
Netværket, idéudviklingen og udviklingen mellem aspiranterne, interessenterne og ungemiljøerne i projektet er fundamentet for at projektet lykkes. Der afholdes løbende netværksarrangementer hvor alle deltagere inviteres til at mødes, samskabe og vidensdele. Der afholde minimum to fælles netværksarrangementer pr. projektår.

Evaluering og formidling
Alle aspiranter evaluerer KRAS, og der udformes en samlet evaluering af projektet, hvor der præsenteres anbefalinger og modeller for unge kreatives entreprenørskab, ungesamarbejder og ungemiljøer, som formidles offentligt. Det vigtigste er dog at evalueringerne lægger til grund for den videre udvikling et projekt som KRAS, der altid er i bevægelse, har brug for, så vi hele tiden kan forbedre os.

Baggrunden for KRAS

KRAS er skabt ud fra et behov, som de unge i S-7500 selv har oplevet som unge kreative.
Victor Tambo og Jakob Volf fra S-7500 fortæller:

“Ideen udspringer af vores hjemby Holstebro, en gammel handelsby, men også en kulturby. Den er blevet ved med at eksportere varer som støbegods, minkpels og grisekød, og blevet ved at importere kunsten. Bjørn Nørgaard og Frithioff Johansen er fra København, Maren er fra Italien, ligeledes er Eugenio Barba, grundlægger af Odin Teatret (oprindeligt grundlagt i Norge) – som må siges at være Holstebros største kulturelle eksportvarer. 

Men hvad med at vi selv fik sat gang i det kulturelle produktionsapparat og fik opfordret morgendagens kreative i vores område? Vi har hørt unge efterspørge der samme i andre dele af regionen, og vi har også selv som aktive eventarrangører i Holstebro. Derfor mener vi at det må være på tide, at etablere en platform, hvor unge kan få undervisning, sparring, rum til at udfolde sig kreativt og mulighed for at udvikle egen praksis.” 

 

Samarbejdspartnere

Institutioner

 • Slagteriet S/I
 • Dansk Talentakademi i Holstebro
 • Fermaten i Herning
 • Frontløberne i Århus

Ungemiljøer

 • S-7500 – Slagteriet
 • Subhuset – Slagteriet
 • Genskab – Herning
 • Frekvens – Herning
 • Omtale – Herning
 • Drivhuset – Skive
 • Nærværket – Nykøbing Mors
 • Rampen – Ebeltoft
 • Ungekulturhuset – Silkeborg
 • RSU Ringkøbing-Skjern Ungeråd – Ringkøbing

Øvrige

 • ShowUp – Holstebro
 • Wired (Team Teatret) – Herning
 • Spil Nyt Netværket (Fermaten) – Herning
 • Det Turkise Telt – Århus
 • Talent Vest – Tværkommunal indsats
 • Art Hack – Regional indsats
 • Ovation – Regional indsats