fbpx

“Lige i Holstebro” er to uger med aktiviteter, foredrag og samtaler om ligestilling, ligeværd og lige muligheder for alle i Holstebro og omegn den 2.-15. marts.

Holstebro er en by, der er præget af mangfoldighed og ligeværdighed. Dette gælder både i befolkningen og i de forskellige kulturelle og sociale sammenhænge, der findes i byen. Det er vigtigt at huske på, at vi alle er ligeværdige borgere, uanset vores alder, etnicitet, religion, køn eller seksuelle orientering. Alle har ret til at blive behandlet med respekt og værdighed, og have lige muligheder for at deltage i samfundet.

Det er vigtigt, at vi tager hånd om de steder, hvor ligeværdigheden ikke altid er en selvfølge. Det kan være i skoler, på arbejdspladser, i foreningsliv eller i offentlige institutioner. Dette kan vi gøre ved at tale sammen om, når vi oplever uretfærdighed eller diskrimination, og ved at støtte de initiativer, der arbejder for at skabe en mere inkluderende og ligeværdig by. Dermed kan vi sammen sikre, at alle borgere i Holstebro føler sig værdsatte og inkluderede.

En måde at gøre dette på er ved at sætte fokus på de gode ting, der sker i byen. Ved at vise andre, hvad der fungerer godt, kan vi inspirere til, at andre også vil bidrage til en ligeværdig by. Det har en gruppe af mennesker i Holstebro taget initiativ til ved at lave ”Lige i Holstebro”. Der vil være mulighed for at deltage i fælles arrangementer, få oplysning om positive initiativer og høre om samt støtte de foreninger og organisationer, der arbejder for ligeværdighed.

Deltag i et væld af aktiviteter som berører temaer som køn og seksualitet, ulighed i sundhed, lige muligheder for adgang til gadeidræt, lighed i køkkenet, voldsproblematikker og undertrykkelse, økonomisk uafhængighed og lige rettigheder for mænd og kvinder.

Hvem er med?
Holstebro Bibliotek, Holstebro Bydelsmødre, Holstebro Udvikling, Kamoon, Kultur og Frivillighuset, Slagteriet, Subhuset, Vestjysk Erhvervsnetværk, VIA, Aura Holstebro, Holstebro Krisecenter, Holstebro Kirke, Hal19 Holstebro Skatehal, Holstebloc, 3F, Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse, Kondomeriet og Maddivisionen.

Se programmet på Slagteriets hjemmeside her: Lige i Holstebro

Yderligere oplysninger:

Mette Sandholt, tlf. 4414 1002
Koordinator, Slagteriet S/I

Hanne Lund Nielsen, tlf. 2616 8656
Koordinator af “Lige i Holstebro”

Hent pressemeddelelsen som PDF

Se programmet for Lige i Holstebro