fbpx

Ny bestyrelse for Slagteriet S/I

04. juli 2022

Den selvejende institution Slagteriets bestyrelse er nu sammensat med ny formand og to nye medlemmer. Holstebro Kommune har udpeget Dorte-Pia Ravnsbæk som ny formand fra årsskiftet. Hun har tidligere været i Skatteministeriet som HR-underdirektør, men baggrunden for hendes virke i kulturområdet skal primært findes tilbage i tiden i forbindelse med Spejdernes Lejr i 2012, der også involverede mange interessenter og frivillige. I dag er hun direktør for Fonden Nørre Vosborg.

  ”Jeg glæder mig meget over arbejdet i Slagteriets bestyrelse og de spændende udfordringer, der ligger i at realisere Slagteriets potentiale”, udtaler den nye formand, der allerede har været i gang et halvt år.

Dorte-Pia Ravnsbæk afløste Asbjørn Christensen, der takkede af efter tre år på posten. Asbjørn var en stor drivkraft i etableringen af Slagteriet S/I som organisation, hvor han blandt andet skal have stor tak for sit arbejde med at udvikle strategi, visuel identitet og tage de første spæde skridt til renoveringen af bygningerne.

I forbindelse med sammensætningen af et nyt byråd efter kommunalvalget, udtrådte Pernille Bloch som repræsentant for byrådet i Holstebro Kommune, hvor hun er valgt for Det Konservative Folkeparti og sidder i Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg. Til daglig arbejder hun som advokat. Hun blev afløst af Simon Tang, der er valgt for Socialdemokratiet og medlem af Social- og Sundhedsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget. Til daglig arbejder han som områdeleder af Børne Universet Mejdal.

Endvidere har Slagteriets bestyrelse haft glæde af at have Dansk Talentakademis leder Søren Taaning som medlem siden starten, men da Dansk Talentakademi nu i højere grad er en del af Slagteriet som aktører, har Søren valgt at overlade posten til en anden. Søren Taaning er blevet afløst af Peter Elberg Bech. Peter er administrerende direktør i entreprenørfirmaet Kaj Bech, og har tidligere arbejdet bl.a. som salgskonsulent i Udenrigsministeriet med fokus på energi og miljø.

Peter Elberg Bech udtaler følgende:

  Jeg er blevet opfordret til at indtræde i Slagteriets bestyrelse, og har sagt ja.

  Jeg glæder mig utrolig meget til at hjælpe til i den fantastiske udvikling af Slagteriet, som bl.a. er drevet af det store arbejde, fra de mange passionerede frivillige, organisationer, institutioner, virksomheder, medarbejdere og borgere, som hver dag er med til at skabe rammerne, for et område hvor det kulturelle og kreative entreprenørskab er i højsæde, og hvor ikke bare Holstebro, men hele Midt- og Vestjylland har fået et unikt område, der kan agere katalysator for den store underskov af kreativitet, der blomstrer i vores område.

  Det er tiltag som dette, hvor der skabes rum og muligheder for mennesker og borgere, der differentierer Holstebro fra andre byer, og som gør, at vi kan tiltrække nye borgere til kommunen.
  Jeg har selv gennem min tid i New York, Chicago og København set hvordan gamle slagterigrunde har skabt en udvikling, der lokalt tiltrækker og skaber rammene for det kulturelle og kreative entreprenørskab, og som skaber en inkubator for virksomheder, kultur og kreativitet, og jeg føler mig privilegeret over at kunne deltage i denne udvikling.

Slagteriets nye bestyrelse ser dermed således ud:

 • Dorte-Pia Ravnsbæk, ny formand
 • Lene Skovsgaard, næstformand
 • Simon Tang, repræsentant for byrådet
 • Ulla Lund
 • Peter Elberg Bech
 • Paul Erik Fabricius, repræsentant for Slagteriets aktører

Hent pressemeddelelse som pdf

Se også: Pressemeddelser