fbpx

Er vi lige i Holstebro?

22. november 2022

Uge 10 sætter fokus på ligestilling og lige muligheder

Siden kvindeåret i 1975 har den 8. marts været anerkendt af FN som den internationale kvindedag. Ligestilling mellem kønnene er også titlen på FNs verdensmål nummer 5, der især handler om en styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder. Siden 1999 har vi i Danmark haft en ligestillingsminister, og debatten om ligestilling er evigt aktuel, også i en dansk kontekst.

Debatten handler dog i dag også ofte om meget mere end kvinders ligestilling, men kommer i stigende grad også til at handle om lige muligheder, diversitet og inklusion for alle. Eller med andre ord ligeværd for alle uanset køn, alder, oprindelse med mere.

Den debat er også relevant at tage i Holstebro, hvor en lang række organisationer derfor er gået sammen om at bruge en hel uge på at sætte fokus på ligestilling og lige muligheder. Hovedspørgsmålet er: Er vi lige i Holstebro?

Ambitionen er at skabe minimum 14 aktiviteter fra mandag til søndag i uge 10, dvs. den 6.-12. marts 2023. Håbet er at ugen vil skabe fællesskaber og dialoger om ligestilling og lige muligheder for alle i Holstebro, med aktiviteter både i Holstebro by og kommunen generelt.

Ønsker man at bidrage til programmet, skal man senest den 1. december 2022 sende en interessetilkendegivelse til Gitte Larsen fra Holstebro Udvikling på gl@hbudv.dk. Tilkendegivelsen må meget gerne indeholde en beskrivelse af ens aktivitet og formål og overordnet idé.

Hvem er med indtil videre?
Boligsocial Helhedsplan, Børne Universet Mejdal, Byrådet, Code of Care, Danske Handicaporganistioner, Dansk Talent Akademi, Fars fede fællesskab, Holstebro Bibliotek, Holstebro Bydelsmødre, Holstebro Udvikling, HTX, Kamoon, Kondomeriet, Kultur og Frivillighuset, Kvinder danner netværk, Slagteriet, Social- og Sundhedsskolen, Start/Vækst Holstebro, Subhuset, Uddannelsescenter Holstebro, Ungerådet, Vestjysk Erhvervsnetværk, VIA.